بتاسهم
1399/08/22
15:38
بانک #سامان ملک می فروشد برگزاری مزایده عمومی املاک مازاد بانک سامان در شهرهای آبادان، آمل، بابلسر، تبریز، تهران، کرج و یزد

بانک #سامان ملک می فروشد


برگزاری مزایده عمومی املاک مازاد بانک سامان در شهرهای آبادان، آمل، بابلسر، تبریز، تهران، کرج و یزدانتهای خبر

0
0