کانال تحلیلی پارسیس
1399/09/23
11:40
#کاوه سود دوره های شش ماهه فولاد کاوه نکته مهم: برآورد پیش بینی سود شش ماهه دوم امسال و شش ماهه اول سال 1400 بر مبنای نظر تحلیل گر و با در نظر گرفت...

#کاوه


سود دوره های شش ماهه فولاد کاوه


نکته مهم: برآورد پیش بینی سود شش ماهه دوم امسال و شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ بر مبنای نظر تحلیل گر و با در نظر گرفتن نرخ بیلت ۴۸۰ دلار و نرخ دلار ۲۵ هزار تومان و تولید ۱.۸ میلیون تن برای یکسال کامل (بهره برداری ۵۰٪ از خط تولید جدید) و سایر مفروضات موثر بر سودآوری می باشد و این پیش بینی میتواند دارای خطا باشد.پ.ن۱: این تحلیل، هیچ توصیه ای بر خرید و یا فروش نمی باشد و صرفا" برآوردی از سودآوریست
کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0