سنا
1401/02/21
16:35
سوت‌زن‌های بازار سرمایه از سازمان بورس جایزه گرفتند

برای اولین بار در شبکه اقتصادی کشور "سوت‌زن‌ها" از سازمان بورس جایزه گرفتند. هیئت مدیره سازمان بورس در راستای پیشگیری از فساد در بازار سرمایه، تاسیس اداره دیده‌بان سلامت را در آبان سال ۹۸ تصویب کرد تا بوسیله‌ی گزارش‌های مردمی، تخلفات و خلاءهای قانونی را شناسایی کند.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، در دوره مدیریت جدید سازمان بورس، قرار بر این شد که گزارشگران تخلفات یا همان سوت‌زن‌ها بین ۱۰ تا ۳۰ درصد از مبلغ جریمه را به عنوان جایزه گزارش تخلف دریافت کنند.


از بین گزارشاتی که در سال ۱۴۰۰ به سازمان رسیده است، ۳۸۳ پرونده دارای شرایط بررسی بود که در حال حاضر ۳۱ پرونده در مرحله صدور حکم قرار دارد.


از مجموع پرونده گزارشات تخلف در سال ۹۹ نیز حکم قطعی برای ۲ پرونده صادر شد که به سوت‌زن‌های این دو پرونده هر کدام مبلغ ۶۱ میلیون تومان و ۳۰ میلیون تومان پاداش تعلق گرفت.


سازمان بورس از طریق اداره دیده‌بان سلامت به آدرس dideban.seo.ir آماده دریافت گزارش تخلفات در حوزه ناشران، بازار، نهادهای مالی و فضای مجازی از مردم است.سوت‌زن‌های بازار سرمایه از سازمان بورس جایزه گرفتند
سوت‌زن‌های بازار سرمایه از سازمان بورس جایزه گرفتند
انتهای خبر

0
0