آواتحلیل
1401/01/07
19:39
#بررسی_گزارش_کدال #خاهن ✅ آهنگری تراکتورسازی ایران در دوره یک ماهه اسفند، به مبلغ فروش 103 میلیارد تومانی دست یافت که نسبت به میانگین درامد ماهانه...

#بررسی_گزارش_کدال #خاهن✅ آهنگری تراکتورسازی ایران در دوره یک ماهه اسفند، به مبلغ فروش ۱۰۳ میلیارد تومانی دست یافت که نسبت به میانگین درامد ماهانه ۱۱ ماه ابتدای سال ۴ و نسبت به بهمن ماه ۲۶ درصد رشد داشته شده است.✅ در ۱۲ ماه، شرکت ۱۲۰۰ میلیارد تومان درامد داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۶ رشد داشته است. از لحاظ مقدار فروش در ۱۲ ماه، حدود ۱۳.۵ هزارتن قطعات فورج فروخته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد کاهش داشته است.✅ خاهن در اسفند ماه ۱۰۵۷ تن قطعات فورج فروخته که نسبت به بهمن ماه ۱۰.۸ درصد بیشتر شده است. میانگین نرخ فروش قطعات فورج نسبت به بهمن ماه تغییر چندانی نداشته است.📉 آخرین قیمت سهم ۴۸۳ تومان بوده است که نسبت به یک ماه گذشته ۱۵.۵ درصد رشد داشته است ...انتهای خبر

0
0