بورس۲۴
1401/05/05
13:43
سهامداران «قثابت» در جریان عملکرد شرکت باشند

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان در مدت ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ حدود ۳۳۰ میلیارد تومان درآمد به دست آورد.

سهامداران «قثابت» در جریان عملکرد شرکت باشند

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان در مدت ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ حدود ۳۳۰ میلیارد تومان درآمد به دست آورد. هم چنین در تیر ماه فروش شرکت حدود ۴ میلیارد تومان بود.قثابت 12 ماهه 1401
قثابت 1401 تجمعی 12 ماهه
انتهای خبر

0
0