پایگاه خبری انتخاب
1401/05/31
23:03
بلومبرگ از قول یک مقام امریکایی: 🔹دولت بایدن در زمان مناسب پاسخ ایران را می‌دهد 🔹 تاخیر‌های تهران ماه‌ها ادامه داشت / ما به دنبال به تعویق انداخ...

بلومبرگ از قول یک مقام امریکایی:🔹دولت بایدن در زمان مناسب پاسخ ایران را می‌دهد🔹 تاخیر‌های تهران ماه‌ها ادامه داشت / ما به دنبال به تعویق انداختن پروسه نیستیم🔹 از اینکه ایران برخی خواسته‌های خود را کنار گذاشته، دلگرم شدیم🔹 برخی از مسائل، باقی مانده که باید حل شوند/انتخابجزئیات در 👇👇


https://www.entekhab.ir/۰۰۲trA


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0