آواتحلیل
1399/09/05
09:06
#بررسی_گزارش_کدال #فباهنر ✅ شرکت از ابتدای سال مالی تا آبان ماه موفق به فروش 1840 میلیارد تومانی شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 105 درصد...

#بررسی_گزارش_کدال #فباهنر✅ شرکت از ابتدای سال مالی تا آبان ماه موفق به فروش ۱۸۴۰ میلیارد تومانی شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۰۵ درصدی را نشان می دهد.✅ فروش شرکت در آبان ۱۱ درصد کمتر از مهر بوده و به رقم ۲۹۰ میلیارد تومان رسیده است.✅ مقدار تولید و فروش شرکت نیز به ترتیب با رشد ۶ درصدی و کاهش ۱۳ درصدی در آبان نسبت به مهر همراه بوده است. مقدار تولید در آبان برابر ۲۷۵۶ تن و مقدار فروش ۲۵۷۶ تن بوده است.✅ نرخ فروش تسمه و ورق مسی با ۱۷ درصد افزایش در آبان به مبلغ ۱۹۶.۵ میلیون تومان به ازای هر تن رسیده است. از سوی دیگر تسمه ورق برنجی و مقاطع برنجی با کاهش ۱۶ و ۱۳ درصدی در نرخ فروش همراه بوده و به مبلغ ۶۵.۹ و ۸۴.۶ میلیون تومان به ازای هر تن به فروش رفته است.قیمت سهم در این لحظه برابر با ۵۱۲۰ تومان بوده و در یک ماه گذشته نوسان چندانی نداشته است.انتهای خبر

0
0