نوآوران امین
1399/11/06
14:51
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان (#حپارسا) گزارش #فعالیت_ماهانه (#دی_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ✅ درآمد ...

توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان (#حپارسا)گزارش #فعالیت_ماهانه (#دی_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱✅ درآمد شناسایی شده طی دوره یک ماه ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، ۱۵ درصد بالاتر از متوسط درآمد شناسایی شده طی ۳ ماه گذشته بوده است.


✅ متوسط درآمد ماهیانه شناسایی شده طی ۴ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ بالغ بر ۲۳۲,۵۳۹ میلیون ریال بوده، درحالی که متوسط درآمد ماهیانه شناسایی شده طی ۱۲ ماهه سال گذشته بالغ ۱۵۸,۱۶۵ میلیون ریال بوده ایست.


⏹ درآمد شناسایی شده طی دوره ۱ ماهه ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ بالغ بر ۲۵۶,۲۶۲ میلیون ریال می باشد.


⏹ جمع درآمد شناسایی شده ۴ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ بالغ بر ۹۳۰,۱۵۴ میلیون ریال میباشد.تحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0