تکنیکال ثنایی
1399/09/07
17:46
#زکوثر روند خوبی را در این گروه شاهد هستیم.مقاومت 2300ممکن است قدری سهم را اذیت کند وبعد از ان هدف اول محدوده 3000تومان خواهد بود.که میتواند اغاز ح...

#زکوثر


روند خوبی را در این گروه شاهد هستیم.مقاومت ۲۳۰۰ممکن است قدری سهم را اذیت کند وبعد از ان هدف اول محدوده ۳۰۰۰تومان خواهد بود.که میتواند اغاز حرکت اصلی بسمت محدوده۴۷۰۰هم باشد.


۹۹/۰۹/۰۶


https://t.me/bours_trader_sanaeiانتهای خبر

0
0