کدال۳۶۰
1401/03/08
16:23
#وتکادو گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه گزارش فعالیت هیئت مدیره #دوره_12_ماهه منتهی به 1400/12/29 شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو با فایل های پ...

#وتکادو


گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماههگزارش فعالیت هیئت مدیره #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو با فایل های پیوست منتشر شد۱۴۰۱-۰۳-۰۸ ۱۶:۲۵:۰۱ (۸۸۹۶۳۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0