بورس۲۴
1399/08/18
10:19
قیمت محصولات «قشیر» بالا رفت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت تولیدی قند شیروان، قوچان و بجنورد از افزایش نرخ فروش محصولات خبر داد.


انتهای خبر

0
0