کارگزاری آبان
1401/06/02
13:42
📢اسلامی: ایران فقط به برجام پایبند است، نه یک کلمه کمتر و نه بیشتر ارانیکو - رئیس سازمان انرژی اتمی: جمهوری اسلامی ایران، نظارت را در چارچوب قراردا...

📢اسلامی: ایران فقط به برجام پایبند است، نه یک کلمه کمتر و نه بیشتر


ارانیکو - رئیس سازمان انرژی اتمی: جمهوری اسلامی ایران، نظارت را در چارچوب قرارداد برجام و محدودیت هایی که در قرارداد ۲۰۱۵ برجام پذیرفته، ادامه خواهد داد و حتی به یک کلمه بیشتر یا کمتر از آن پایبند نخواهد بود.
انتهای خبر

0
0