مهدی افضلیان
1399/11/13
09:44
#چفیبر بر اساس خروجی دیروز و روز قبل از ان چفیبر همه شرایط برای رشد را داشت و در حال حاضر دارای صف خرید 7 میلیونی می باشد. استفاده از داده های ر...

#چفیبربر اساس خروجی دیروز و روز قبل از ان چفیبر همه شرایط برای رشد را داشت و در حال حاضر دارای صف خرید ۷ میلیونی می باشد.استفاده از داده های ربات در صورتی که تسلط تابلو خوانی داشته باشید بسیار میتواند کمک کننده باشد.اگر هم تابلو خوانی بازار را کامل نمی دانید میتوانید از آموزش های داخل کانال ربات استفاده کنید و یا اینکهخ در کلاسهای تابلو خوانی کارگزاری اگاه که توسط مدرسان خوب این حوزه برگزار می شود شرکت کنید.@mehdiafzaliaan

انتهای خبر

0
0