تی اس ای پرس
1399/10/07
09:46
مهم از نبض بازار 🔹 افزایش قابل توجه تقاضا برای نمادهای گروه بانکی #وبملت، #وبصادر با رنج مثبت، سبزپوش شدند @TsePress

مهم از نبض بازار🔹 افزایش قابل توجه تقاضا برای نمادهای گروه بانکی#وبملت، #وبصادر با رنج مثبت، سبزپوش شدند@TsePress

انتهای خبر

0
0