آواتحلیل
1400/03/04
13:21
#بررسی_گزارش_کدال #دبالک 📌سال مالی شرکت منتهی به آذر ماه می باشد. ✅شرکت در اردیبهشت ماه 17 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه گذشته 4 درصد ر...

#بررسی_گزارش_کدال #دبالک📌سال مالی شرکت منتهی به آذر ماه می باشد.✅شرکت در اردیبهشت ماه ۱۷ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه گذشته ۴ درصد رشد داشته است.✅مقدار تولید شرکت ۲۳۴ درصد نسبت به فروردین افزایش یافته که بیشتر به دلیل تولید بالای گروه داروی عمومی بوده است. اما مقدار فروش ۳۹ درصد کاهش یافته است که بازهم بدلیل کاهش فروش گروه داروی عمومی می باشد.✅نرخ فروش گروه دارویی عمومی (عمده فروش شرکت متعلق به این گروه است) در اردیبهشت ماه ۱۲ درصد کاهش نسبت به فروردین داشته و در سایر گروه ها تغییر چندانی در نرخ مشاهده نمی شود.✅فروش شرکت در ۵ ماه ابتدایی سال جاری برابر با ۱۰۵ میلیارد تومان بوده است.آخرین قیمت سهم با ۶.۶ میلیون صف فروش برابر با ۱۹۶۲ تومان بوده و در یک ماه گذشته ۳ درصد کاهش داشته است.انتهای خبر

0
0