بورس امروز
1400/05/30
14:33
📌رئیسی: برنامه تحولی مفصل دولت تا چند روز آینده در اختیار همه قرار می‌گیرد 💠رئیس جمهور: 🔹 برنامه تحولی مفصل دولت سیزدهم‌ تا چند روز آینده در اختی...

📌رئیسی: برنامه تحولی مفصل دولت تا چند روز آینده در اختیار همه قرار می‌گیرد💠رئیس جمهور:🔹 برنامه تحولی مفصل دولت سیزدهم تا چند روز آینده در اختیار همه قرار خواهد گرفت.


🔹 در مرحله اول پیشنویس است و بعد از اخذ نظرات کارشناسی عمومی و نهایی می‌شود.


🔹 مانند سند تحولی است که در قوه قضاییه داشتیم اما گسترده تر از آن.🆔

انتهای خبر

0
0