کدال۳۶۰
1399/08/18
19:54
#دابور آگهی ثبت افزایش سرمایه آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت داروسازي ابوريحان - نماد: دابور با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-93...

#دابور


آگهی ثبت افزایش سرمایهآگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت داروسازی ابوریحان - نماد: دابوربا عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-۹۳A-۱۷۲ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۳۸۸,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۱۲۹۳۲۰ میلیون ریال ، از محل سود انباشته مبلغ ۸۲۶۸۰ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.۱۳۹۹-۰۸-۱۸ ۱۹:۵۴:۴۹ (۶۹۰۳۰۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0