تجریش بورس
1399/08/11
17:00
#روان_شناسی_بازار_امروز قبل از هر چیزی این تحلیل را مبنای تصمیم گیری خود قرار ندید و اما حقیقت بازار امروز👇 امروز که ترامپ کمی آمارش بهتر شد ...

#روان_شناسی_بازار_امروزقبل از هر چیزی این تحلیل را مبنای تصمیم گیری خود قرار ندیدو اما حقیقت بازار امروز👇امروز که ترامپ کمی آمارش بهتر شد در ایالت ها و خبرش در خبرگزاری پخش شد دقت کنید سریع دلار ۱.۵۰۰ تومان دولت برد بالا و خریدار شد چون کمی مطمن تر شدن که ترامپ برنده خواهد شداز اونطرف دقیقا اومدن تو سر بورس کوبوندن همه را تا صف فروش آوردن که بتونن بخرن . اینو میتونید نگاه کنید از همان لحظه ای که خبر آمد ترامپ در ایالت آریزونا و آیوا از بایدن که قبلا عقب بود جلو افتاد دلار بالا رفت و بورس را منفی تر کردناز دید بنده دارن سهام را مفت میخرن برای یک صعود رویایی دیگرباز خودتان فکر کنید و تصمیم بگیرید
فقط یک نظر شخصی ابدا مبنا تصمیم خود قرار ندید

انتهای خبر

0
0