نوآوران امین
1401/03/30
12:16
مواد ویژه لیا(#شلیا) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1401/02/31 (حسابرسی نشده) ⭕️ کاهش 48 درصدی درآمدهای عملیاتی 9 ما...

مواد ویژه لیا(#شلیا)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)⭕️ کاهش ۴۸ درصدی درآمدهای عملیاتی ۹ ماهه ۱۴۰۱ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۵۸۴,۲۶۶ میلیون ریال به مبلغ ۳۰۱,۵۵۳ میلیون ریال رسیده است)


⭕️کاهش ۸۹ درصدی سود خالص ۹ ماهه ۱۴۰۱ و تحقق سود ۲۶۴ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0