کارگزاری آبان
1399/09/23
07:58
📊#قصفها اطلاعیه 99/09/22 *قند اصفهان* افشای اطلاعات بااهمیت - (افشای معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته - گروه ب)...

📊#قصفها


اطلاعیه ۹۹/۰۹/۲۲


*قند اصفهان*


افشای اطلاعات بااهمیت - (افشای معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
انتهای خبر

0
0