بتاسهم
1399/11/09
20:51
#غفارس رشد ارامی در فروش داشت در مهر 495 میلیارد ریال و ابان 559 میلیارد ریال و اذر 687 میلیارد ریال درامد داشت و دی به 710 میلیارد ریال رسید و ...

#غفارس رشد ارامی در فروش داشت در مهر ۴۹۵ میلیارد ریال و ابان ۵۵۹ میلیارد ریال و اذر ۶۸۷ میلیارد ریال درامد داشت و دی به ۷۱۰ میلیارد ریال رسید و مجموع۱۰ ماهه سهم ۵۵۱۵ میلیارد ریال شده است


انتهای خبر

0
0