کارگزاری آبان
1399/10/29
12:56
📈#اطلاعات_بازار شاخص کل 1,149,721 36989.79 واحد منفی ارزش بازار 45,771,433 میلیارد ریال ارزش معاملات 41,905 میلیارد ریال حجم معاملات 4,320 میلیارد ...

📈#اطلاعات_بازار


شاخص کل ۱,۱۴۹,۷۲۱


۳۶۹۸۹.۷۹ واحد منفی


ارزش بازار ۴۵,۷۷۱,۴۳۳ میلیارد ریال


ارزش معاملات ۴۱,۹۰۵ میلیارد ریال


حجم معاملات ۴,۳۲۰ میلیارد سهم


نمادهای تاثیر گذار در شاخص


فولاد ۲۵۷۱ واحد منفی


فملی ۲۵۰۹ واحد منفی


فارس ۲۰۰۸ واحد منفی


شستا ۱۸۱۴ واحد منفی


کگل ۱۳۸۲ واحد منفی


کچاد ۱۱۷۸ واحد منفی


تاپیکو ۱۱۰۱ واحد منفی
انتهای خبر

0
0