آواتحلیل
1399/10/10
09:53
#بررسی_گزارش_کدال #شگل ✅ شرکت گلتاش در آذر ماه حدود 1022 میلیارد ريال فروش داشته که حدود 16% نسبت به ماه گذشته و 60% نسبت به میانگین 11 ماه گذشته ...

#بررسی_گزارش_کدال #شگل✅ شرکت گلتاش در آذر ماه حدود ۱۰۲۲ میلیارد ریال فروش داشته که حدود ۱۶٪ نسبت به ماه گذشته و ۶۰٪ نسبت به میانگین ۱۱ ماه گذشته رشد داشته است. سال مالی شرکت منتهی به ۳۰ آذر ماه بوده و این ماه آخرین ماه در این سال مالی است. فروش این شرکت در فصل پاییز ۲۴۳۶، تابستان ۲۰۳۲ ، بهار ۱۸۸۲ و زمستان ۱۷۱۰ میلیارد ریال بوده است.✅ این شرکت در آذر ماه حدود ۳۲۷۹ تن شامپو فروخته که نسبت به ماه گذشته ۲۴٪ و نسبت به میانگین ۱۱ ماه گذشته حدود ۳۰٪ رشد داشته است.✅ نرخ فروش شامپو در آذر ماه حدود ۱۴۵ میلیون ریال بوده که تقریبا برابر با ماه قبل و ۳۴٪ بیشتر از میانگین ۱۱ ماه گذشته بوده است.✅ در نهایت در ۱۲ ماه سال مالی جاری، حدود ۸۰۶۰ میلیارد ریال فروش داشته که نسبت به سال گذشته ۴۲٪ افزایش داشته است.قیمت سهم ۲۸۰۵۰ ریال است و در یک ماه گذشته ۲٪ رشد داشته است...انتهای خبر

0
0