کارگزاری آبان
1401/05/31
07:54
📊#بکهنوج اطلاعیه 1401/05/30 *تولید برق ماه تاب کهنوج* توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده

📊#بکهنوج


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۵/۳۰


*تولید برق ماه تاب کهنوج*


توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
انتهای خبر

0
0