کارگزاری آبان
1399/09/23
09:04
📊#حفارس اطلاعیه 99/09/22 *حمل ونقل بین المللی خلیج فارس* افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - انتقال ۲۰۰۰۰۰۰۰ سهم به بازارگردان- گروه ب)...

📊#حفارس


اطلاعیه ۹۹/۰۹/۲۲


*حمل ونقل بین المللی خلیج فارس*


افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - انتقال ۲۰۰۰۰۰۰۰ سهم به بازارگردان- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
انتهای خبر

0
0