بورس۲۴
1401/04/01
21:06
عرضه ۳۰ هزار تن آهن اسفنجی توسط «فخوز»در بورس کالا

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ،محصولاتی که قرار هست در هفته اول تیرماه عرضه شوند را اینجا مشاهده کنید.

عرضه 30 هزار تن آهن اسفنجی توسط «فخوز»در بورس کالا

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،محصولاتی که قرار هست در هفته اول تیرماه عرضه شوند را اینجا مشاهده کنید.براین اساس آهن و فولاد ارفع در نظر دارد ۱۰ هزار تن آهن اسفنجی را با قیمت هر تن ۸ میلیون تومان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱.۴۴.۴ در تالار صنعتی بورس کالا عرضه نماید.شرکت فولاد خوزستان آهن اسفنجی به مقدار ۳۰ هزار تن و با قیمت ۸ میلیون تومان و با تاریخ سررسید ۱۴۰۱.۴.۲۴ و شرکت ذوب آهن اصفهان هم سبد میلگرد ساده صنعتی به مقدار ۲۰هزار تن و با قیمت هر تن ۲۰میلیون تومان در بازار رسمی بورس کالا روز شنبه مورخ ۱۴۰۱.۴.۴ عرضه خواهند کرد.همچنین فولاد کاوه جنوب کیش قصد دارد در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱.۴.۴ شمش بلوم به مقدار ۲۰هزار تن با قیمت هر تن ۱۴ میلیون تومان در بورس کالا عرضه کند و تاریخ سررسید آن ۱۴۰۱.۴.۲۹ تعیین شده است.


12345678910
انتهای خبر

0
0