حس ششم
1400/03/10
08:52
📌بیشترین حجم عرضه در پیش‌گشایش امروز: #تپکو با حجم ۳۰۱ میلیون سهم #وآیند با حجم ۲۰۱ میلیون سهم #وسدید با حجم ۱۳۳ میلیون سهم #سمگا با حجم ۷۰ میلیون...

📌بیشترین حجم عرضه در پیش‌گشایش امروز:#تپکو با حجم ۳۰۱ میلیون سهم


#وآیند با حجم ۲۰۱ میلیون سهم


#وسدید با حجم ۱۳۳ میلیون سهم


#سمگا با حجم ۷۰ میلیون سهم


#های_وب با حجم ۶۴ میلیون سهم
#نبض_بازار

انتهای خبر

0
0