اماکو (مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر)
1400/01/08
08:18
#سخوز در آستانه تکمیل موج 4 بزرگ خود است. به محض خروج از ساختار اصلاحی، تریگر خرید برای موج 5 بزرگ صادر خواهد شد. http://www.emaco.pro

#سخوز


در آستانه تکمیل موج ۴ بزرگ خود است.


به محض خروج از ساختار اصلاحی، تریگر خرید برای موج ۵ بزرگ صادر خواهد شد.


http://www.emaco.proانتهای خبر

0
0