نوآوران امین
1399/12/04
12:29
هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان (#گکوثر) گزارش #فعالیت_ماهانه (#بهمن_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ✅...

هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان (#گکوثر)گزارش #فعالیت_ماهانه (#بهمن_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰✅ درآمد شناسایی شده طی دوره یک ماه ۱۳۹۹/۱۱/۳۰، ۱۴۲ درصد بالاتر از متوسط درآمد شناسایی شده طی ۱۰ ماه گذشته بوده است.


✅ متوسط درآمد ماهیانه شناسایی شده طی ۱۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ بالغ بر ۲۱,۱۲۲ میلیون ریال بوده، درحالی که متوسط درآمد ماهیانه شناسایی شده طی ۱۲ ماهه سال گذشته بالغ ۳۹,۹۴۴ میلیون ریال بوده ایست.


⏹ درآمد شناسایی شده طی دوره ۱ ماهه ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ بالغ بر ۴۵,۱۴۴ میلیون ریال می باشد.


⏹ جمع درآمد شناسایی شده ۱۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ بالغ بر ۲۳۲,۳۳۷ میلیون ریال میباشد.تحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0