کارگزاری آبان
1401/02/31
14:28
📊#فگستر اطلاعیه 1401/02/31 *گسترش صنایع روی ایرانیان* 12ماهه منتهی به 1400/12/29(حسابرسی نشده) مبلغ ۱,۱۴۲ ريال سود به ازای هر سهم محقق نمود 7 ...

📊#فگستر


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۳۱


*گسترش صنایع روی ایرانیان*


۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) مبلغ ۱,۱۴۲ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود


۷ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
انتهای خبر

0
0