پایگاه خبری انتخاب
1401/05/31
10:24
عمویی، نماینده مجلس: 🔹 هنوز به لحاظ تخصصی امتیاز‌های مختلفی در مسیر مذاکرات تبادل می‌شود؛ نمی‌توان از متن پایانی حرفی زد 🔹گمانه‌زنی‌ها قابل استنا...

عمویی، نماینده مجلس:


🔹 هنوز به لحاظ تخصصی امتیاز‌های مختلفی در مسیر مذاکرات تبادل می‌شود؛ نمی‌توان از متن پایانی حرفی زد🔹گمانه‌زنی‌ها قابل استناد نیستندجزئیات در 👇👇


https://www.entekhab.ir/۰۰۲toj


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0