نوآوران امین
1399/08/12
17:23
بازرگانی نیکان تجارت شفق سپاهان(#سپاها5 #تابعه #سپاها) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1399/05/31 (حسابرسی شده) (شرکت بازرگانی نیکان تجارت شفق سپا...

بازرگانی نیکان تجارت شفق سپاهان(#سپاها۵ #تابعه #سپاها)


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت بازرگانی نیکان تجارت شفق سپاهان)✅ افزایش ۲۳۰ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۶,۲۱۶ میلیون ریال به مبلغ ۲۰,۵۰۸ میلیون ریال رسیده است)


⭕️کاهش ۵۹ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۹۴۱ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0