همفکران
1399/10/07
10:08
#نبض_بازار 📈تمام نمادهای گروه فرآورده های نفتی مثبت دنبال می شوند. #شبریز در سقف قیمت روزانه با صف خرید همراه شد. #شتران رشد ۳ درصد دارد. #شپنا د...

#نبض_بازار


📈تمام نمادهای گروه فرآورده های نفتی مثبت دنبال می شوند. #شبریز در سقف قیمت روزانه با صف خرید همراه شد. #شتران رشد ۳ درصد دارد. #شپنا در قیمت ۱۳۵۱ تومان رشد ۲ درصد دارد.انتهای خبر

0
0