صدای بورس
1401/06/02
22:20
🔔بسیار مهم🔔 #اطلاعیه | تغییر دامنه نوسان روزانه قیمت در بازار اول فرابورس ایران 📆زمان اجرای این تغییرات: از دوشنبه ۷ شهریور ماه ۱۴۰۱

🔔بسیار مهم🔔#اطلاعیه | تغییر دامنه نوسان روزانه قیمت در بازار اول فرابورس ایران


📆زمان اجرای این تغییرات: از دوشنبه ۷ شهریور ماه ۱۴۰۱انتهای خبر

0
0