بورس۲۴
1400/05/08
21:47
ورود محافظه کارانه بورس به ماه پنجم

بورس ۲۴ : شاخص بورس تهران در هشت روز سپری شده از مرداد ماه بازدهی محدودی داشت و بیشتر شاخص ها منفی بودند. در این پروسه زمانی شاخص صنعت منسوجات با بازدهی ۹.۴ درصدی پربازده ترین صنعت بورس تهران در این دوره بود و شاخص صنعت کانی های فلزی با بازدهی ۸.۲ درصدی دومین صنعت پرسود ۸ روز سپری شده از ماه پنجم سال بود ؛ این در حالی است که شاخص صنعت زراعت با بازدهی ۷.۵درصدی به عنوان سومین صنعت پربازده بازار در این دوره زمانی شناخته شد. این بررسی نشان می دهد : شاخص صنعت استخراج نفت با افت ۱۳.۵ درصدی زیان ده ترین صنعت این دوره بود و شاخص صنعت حمل و نقل با کاهش ۷.۸ درصدی به عنوان دومین صنعت قرمز بورس تهران شناخته شد و در نهایت شاخص صنعت سایر مالی با افت ۵.۹ درصدی در رتبه سوم بیشترین افت قرار گرفت.

بورس۲۴ : شاخص بورس تهران در هشت روز سپری شده از مرداد ماه بازدهی محدودی داشت و بیشتر شاخص ها منفی بودند.


در این پروسه زمانی شاخص صنعت منسوجات با بازدهی ۹.۴ درصدی پربازده ترین صنعت بورس تهران در این دوره بود و شاخص صنعت کانی های فلزی با بازدهی ۸.۲ درصدی دومین صنعت پرسود ۸ روز سپری شده از ماه پنجم سال بود ؛ این در حالی است که شاخص صنعت زراعت با بازدهی ۷.۵درصدی به عنوان سومین صنعت پربازده بازار در این دوره زمانی شناخته شد.


این بررسی نشان می دهد : شاخص صنعت استخراج نفت با افت ۱۳.۵ درصدی زیان ده ترین صنعت این دوره بود و شاخص صنعت حمل و نقل با کاهش ۷.۸ درصدی به عنوان دومین صنعت قرمز بورس تهران شناخته شد و در نهایت شاخص صنعت سایر مالی با افت ۵.۹ درصدی در رتبه سوم بیشترین افت قرار گرفت.


شرح شاخص

۲۸ تیر ۱۴۰۰

هفته اول مرداد۱۴۰۰

درصد تغییر

محصولات فلزی

۲۲۵۳۶۶

۲۱۲۷۰۵

۵.۶

مواد دارویی

۱۱۴۶۳۶

۱۱۴۳۰۳

۰

انبوه سازی

۹۲۰۹

۹۰۲۶

۲

رایانه

۵۹۳۷۹

۵۷۶۶۸

۲.۹

ماشین آلات

۲۲۸۶۹۰

۲۲۶۰۲۴

۱.۲

فرآورده های نفتی

۴۰۸۷۳۸۰

۳۹۳۸۸۰۸

۳.۶

کانی فلزی

۴۴۴۴۹۱

۴۸۱۲۷۷

۸.۲

کانی غیر فلزی

۴۱۵۲۸

۴۰۵۷۶

۲.۳

غذایی به جز قند

۵۲۰۱۴

۵۲۱۴۳

۰

زغال سنگ

۴۱۳۶۵

۳۹۴۴۶

۴.۶

خودرو

۲۰۶۹۵۸

۱۹۷۴۸۵

۴.۵

قند و شکر

۱۴۱۹۳۸

۱۳۷۴۱۱

۳.۲

حمل و نقل

۲۷۷۶۲

۲۵۵۸۵

۷.۸

وسایل ارتباطی

۳۸۵۴۷

۳۸۵۰۳

۰

سایر مالی

۱۳۳۹۳

۱۲۶۰۰

۵.۹

انتشار و چاپ

۱۲۲۵۹۱۸

۱۲۴۹۱۶۷

۱.۹

محصولات کاغذی

۸۱۷۶۷

۸۱۸۸۸

۰

فلزات اساسی

۹۹۸۶۸۶

۱۰۱۱۸۹۰

۱.۳

شیمیایی

۸۹۱۳۸

۹۰۰۲۲

۱

دستگاه های برقی

۴۹۴۹۸۵۱

۴۶۸۴۳۴۱

۵.۳

سرمایه گذاری ها

۲۵۷۱۵

۲۵۱۶۴

۲.۱

زراعت

۱۷۵۴۰۴

۱۸۸۶۸۳

۷.۵

لاستیک

۳۰۹۸۲۱

۲۹۵۸۹۳

۴.۵

چند رشته ای صنعتی

۱۵۵۸۳۰

۱۵۷۳۴۱

۱

رادیویی

۵۳۴۴

۵۵۷۲

۴.۲

فنی مهندسی

۷۲۳۲

۷۱۰۵

۱.۷

کاشی و سرامیک

۴۵۴۲۶

۴۴۲۶۸

۲.۵

بیمه

۵۸۴۱۲

۵۸۷۴۳

۱

منسوجات

۱۲۶۸۰

۱۳۸۷۶

۹.۴

مالی

۱۶۳۲۱۱۲

۱۵۸۹۵۸۱

۲.۶

سایر معادن

۲۰۶۲۴۵

۲۰۶۲۴۵

۰

استخراج نفت

۳۹۲۶

۳۳۹۴

۱۳.۵

محصولات چرمی

۲۲۶۵۷

۲۱۶۶۴

۴.۴

سیمان

۱۰۹۳۳

۱۰۷۴۹

۱.۷

بانک ها

۷۳۷۹

۷۱۰۸

۳.۶

برق و گاز و اب و بخار

۱۹۳۴

۱۹۵۸

۱.۲

اداره بازارهای مالی

۱۲۹۹

۱۳۰۲

۰

اطلاعات و ارتباطات

۷۰۶

۷۱۱

۱

خرده فروشی به جز وسائل نقلیه

۱۳۱۰

۱۲۵۹

۳.۹

شاخص کل

۱۳۱۱۳۰۶

۱۳۱۶۵۰۴

۰.۴

انتهای خبر

0
0