فرارسانه
1400/05/04
13:32
#اطلاعیه|پذیره‌نویسی صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه پیشرفت 30% تأدیه 📆زمان پذیره‌نویسی: از روز چهارشنبه 1400/05/06 به مدت 5 روز کاری ☸️نماد معاملاتی...

#اطلاعیه|پذیره‌نویسی صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه پیشرفت ۳۰٪ تادیه📆زمان پذیره‌نویسی: از روز چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ به مدت ۵ روز کاری☸️نماد معاملاتی: #پیشرفتhttps://www.ifb.ir/GetFiles/GetAnnouncmentFile.aspx?file=۷۸۸۴#صندوق_جسورانه


#پیشرفت


#فرابورس


🆔@FaraRasaneانتهای خبر

0
0