صدای بورس
1400/01/15
22:31
مهم ... رابرت مالی نماینده آمریکا در امور ایران: 🔹 آن دسته از تحریم‌های ایران که با برجام مغایرت دارد، باید لغو شوند 🔹کاری که می‌خواهیم انجام دهیم...

مهم ... رابرت مالی نماینده آمریکا در امور ایران:


🔹 آن دسته از تحریم‌های ایران که با برجام مغایرت دارد، باید لغو شوند 🔹کاری که می‌خواهیم انجام دهیم این است که ایران به پایبندی کامل به توافق بازگردد./صدا و سیماانتهای خبر

0
0