رویال بورس
1399/10/10
08:52
#چکاوه مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت صنايع کاغذ سازي کاوه - نماد: چکاوه با عنایت به مجوز افزایش سرمایه...

#چکاوه


مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهاممهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه - نماد: چکاوهبا عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-۹۹A-۱۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ با توجه به افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۴۵۰,۰۰۰ میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ لغایت تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ و شماره حسابهای پیوست شده جهت واریز وجوه تعیین شده است.انتهای خبر

0
0