اقتصاد نیوز
1401/06/02
22:24
مشاور تیم مذاکره: ایران بررسی پاسخ آمریکا را آغاز کرده است محمد مرندی ادعای شبکه العربیه را کاملا اشتباه دانست و گفت: ایران تازه بررسی پاسخ را آغا...

مشاور تیم مذاکره: ایران بررسی پاسخ آمریکا را آغاز کرده استمحمد مرندی ادعای شبکه العربیه را کاملا اشتباه دانست و گفت: ایران تازه بررسی پاسخ را آغاز کرده و پس از آن هماهنگ کننده مذاکرات را مطلع خواهد کرد.العربیه مدعی شده بود که آمریکا تمامی خواسته های اضافی ایران را رد کرده است/ جماران#برجامانتهای خبر

0
0