کانال کدال
1399/08/22
16:36
‍ 📊 نماد : تايرا 📑 عنوان: بررسی نسبت های مهم بنیادی شرکت 🏭 شرکت: تراکتور سازي ايران 📋 تايرا زیر ذره بین: 1️⃣: باتوجه به جدول فوق P/E سهم 11...

📊 نماد : تایرا📑 عنوان: بررسی نسبت های مهم بنیادی شرکت🏭 شرکت: تراکتور سازی ایران📋 تایرا زیر ذره بین:۱️⃣: باتوجه به جدول فوق P/E سهم ۱۱.۸۲ می باشد که در مقایسه با P/E صنعت که برابر ۱۷.۴۰ می باشد کمتر است.


۲️⃣:سود خالص شرکت در ۶ ماهه منتهی به شهریور ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۶۶ درصدی را نشان می دهد.


۳️⃣:سود هر سهم پس از کسر مالیات در ۶ ماهه شهریور ۹۹ مبلغ ۸۱۸ ریال است و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶۶ درصد افزایش داشته است.


۴️⃣:میانگین ۴ ساله سود نقدی شرکت برابر ۴۹۷ ریال می باشد و سود نقدی در سال ۹۸ مبلغ ۸۴۰ ریال می باشد که بالاتر از میانگین است و در این سال درصد تقسیم سود ۹۳٪ است.


۵️⃣:بازدهی یک ماهه و سه ماهه سهم منفی است ولی بازدهی یک ساله سهم مثبت است .✅ کاربران کدال می توانند با استفاده داده جدول فوق دید مناسب و مقایسه ای نسبت فعالیت چند ساله شرکت داشته باشند.➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #تایرا #نسبت_بنیادی #زیر_ذره_بین➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال کدال⬇️⬇️


🆔:انتهای خبر

0
0