کانال کدال
1399/08/12
15:39
📊 نماد :فاسمين 📑 عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت - ( آزادسازي يا فك رهن سهام ناشر متعلق به سهامدار عمده - گروه ب) منتهی به سال مالی1399/12/30 🏭...

📊 نماد :فاسمین📑 عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت - ( آزادسازی یا فک رهن سهام ناشر متعلق به سهامدار عمده - گروه ب) منتهی به سال مالی۱۳۹۹/۱۲/۳۰🏭 شرکت:کالسیمین✍🏻 موضوع افشاء: آزادسازی یا فک رهن سهام ناشر متعلق به سهامدار عمده - گروه ب📋 شرح رویداد: بابت آزادسازی سهام شرکت توسعه معادن روی ایران نزد بانک توسعه صادرات📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه#فاسمین #افشای_اطلاعات ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ ۱۱:۵۲:۴۳ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔انتهای خبر

0
0