کدال۳۶۰
1399/08/28
18:27
#سدشت #صورت‌های_مالی_تلفیقی سال مالی منتهی به 1399/06/31 (#حسابرسی_شده) شرکت صنایع سیمان دشتستان ▪️ شرکت صنایع سیمان دشتستان در دوره 12 ماهه منتهی...

#سدشت


#صورت‌های_مالی_تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (#حسابرسی_شده) شرکت صنایع سیمان دشتستان▪️ شرکت صنایع سیمان دشتستان در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ به ازای هر سهم ۸۳۸ ریال سود محقق کرده است. که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳۸٪ افزایش داشته است▪️ «سدشت» با سرمایه ثبت شده ۱,۱۸۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ مبلغ ۹۸۸,۲۶۸ میلیون ریال سود محقق کرده است.۱۳۹۹-۰۸-۲۸ ۱۸:۲۷:۴۹ (۶۸۸۸۵۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0