بتاسهم
1401/06/01
14:41
واکنش رئیس سازمان انرژی اتمی به اتهامات پادمانی رافائل گروسی علیه ایران اسلامی: 🔹کلیه فعالیت های هسته ای ایران طبق ضوابط پادمان انجام می شود. 🔹م...

واکنش رئیس سازمان انرژی اتمی به اتهامات پادمانی رافائل گروسی علیه ایراناسلامی:🔹کلیه فعالیت های هسته ای ایران طبق ضوابط پادمان انجام می شود.🔹ما به هیچ وجه نمی پذیریم که مواضع و فشارهای رژیم صهیونیستی به عنوان دستور کار مدیرکل آژانس، مورد پیگیری قرار بگیرد.🔹موارد ادعایی، مکان های ادعایی و مدارک ادعایی، ساخته و پرداخته ضد انقلاب و رژیم صهیونیستی است که بارها جوابش را گرفته اند. اگر قرار باشد این به عنوان یک اهرم فشار سیاسی استفاده شود، راه به جایی نخواهد برد.

انتهای خبر

0
0