حامیان بورس ایران
1399/09/05
09:55
بازارسازی خوبی در گروه #خودرویی توسط بازیگران آن در حال انجام است. سهام لیدر گروه را فعلا متعادل نگه داشته اند تا هلدینگها و زیر مجموعه ها متناسب ...

بازارسازی خوبی در گروه #خودرویی توسط بازیگران آن در حال انجام است.سهام لیدر گروه را فعلا متعادل نگه داشته اند تا هلدینگها و زیر مجموعه ها متناسب با آنها رشد کنند.۱.نمونه اش #وساپا #ورنا که صف خرید دارند


۲.نکته مهم اینکه جهش تولید در خودروسازان از مسیر قطعه سازان عبور می کند و در بسته جهش تولید وزارت صمت توجه ویژه ایی به صنعت قطعه سازی و پرداخت مطالبات و تامین سرمایه در گردش و مجوزهای افزایش نرخ قطعات شده است پس از این گروه نباید غافل شد.

انتهای خبر

0
0