بتاسهم
1399/08/18
12:59
#پخش سلام احتراما" گزارش اطلاعات با اهميت درخصوص صورتجلسه افزايش سرمايه از محل 1 - آورده نقدي و مطالبات حال شده و 2 - از محل تجديد ارزيابي داراييها...

#پخش سلام احتراما" گزارش اطلاعات با اهمیت درخصوص صورتجلسه افزایش سرمایه از محل ۱ - آورده نقدی و مطالبات حال شده و ۲ - از محل تجدید ارزیابی داراییها ( طبقه زمین) ارسال میگردد . ۸۱۰٪ افزایش سرمایه


انتهای خبر

0
0