بورسینه
1401/02/21
09:58
🔹در ساعت ۹ و ۴۰دقیقه، جمع صف‌های خرید حدود هزار و ۳۳۰میلیارد تومان و ارزش کل صف‌های فروش ۳۳میلیارد تومان بوده است، بدین ترتیب خالص سفارشات خریدی که...

🔹در ساعت ۹ و ۴۰دقیقه، جمع صف‌های خرید حدود هزار و ۳۳۰میلیارد تومان و ارزش کل صف‌های فروش ۳۳میلیارد تومان بوده است، بدین ترتیب خالص سفارشات خریدی که در سیستم معاملات ثبت شده به هزار و ۳۰۰میلیارد تومان می‌رسد.🔹تا این ساعت بیشترین تقاضا در صفوف خرید #آسیاتک، #سیمرغ و #شبریز به چشم می‌خورد به طوری که فقط برای سهام انتقال داده‌های آسیاتک، ۲۶۵میلیارد تومان سفارش خرید وجود دارد.🔹ارزش ۱۰ صف خرید برتر بورس و فرابورس در مجموع ۷۲۵میلیارد تومان (۵۴درصد کل) و ۱۰ صف فروش برتر ۳۴میلیارد تومان (۱۰۰درصد کل) می‌شود، همچنین حجم صف‌های خرید در ۲۶نماد و حجم صف‌های فروش در یک نماد بیش از ۱۰ میلیارد تومان بوده است؛ گفتنی است حجم صف #آسیاتک به ۱۴.۱درصد کل تعداد سهام آن می‌رسد.🔹«اطلاعات و ارتباطات» محبوب‌ترین صنعت امروز با خالص تقاضای ۳۲۰میلیارد تومان است و پس از آن گروه «زراعت و خدمات وابسته» قرار دارد که برآیند سفارشات خرید آن ۲۸۰میلیارد تومان می‌شود.


#بورسینه

انتهای خبر

0
0