نوآوران امین
1400/05/29
13:27
پارس فولاد سبزوار (#فسبزوار) گزارش #فعالیت_ماهانه (#تیر_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ⭕️کاهش (۳۶.۹۸) در...

پارس فولاد سبزوار (#فسبزوار)گزارش #فعالیت_ماهانه (#تیر_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰⭕️کاهش (۳۶.۹۸) درصدی فروش تیر ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0