کارگزاری آبان
1399/10/29
08:17
📊#پکرمان اطلاعیه 99/10/27 *گروه صنعتي بارز* 9ماهه منتهی به 99/09/30 مبلغ 1,311 ریال سود به ازای هر سهم محقق شده است. 289 درصد افزایش سود نسبت به د...

📊#پکرمان


اطلاعیه ۹۹/۱۰/۲۷


*گروه صنعتی بارز*


۹ماهه منتهی به ۹۹/۰۹/۳۰ مبلغ ۱,۳۱۱ ریال سود به ازای هر سهم محقق شده است.


۲۸۹ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
انتهای خبر

0
0