آواتحلیل
1401/03/01
09:51
#بررسی_گزارش_کدال #افق ✅ فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش در سال مالی 1400 به سود خالص 1030 میلیارد تومانی معادل 3434 ریال به ازای هر سهم دست یافت،...

#بررسی_گزارش_کدال #افق✅ فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش در سال مالی ۱۴۰۰ به سود خالص ۱۰۳۰ میلیارد تومانی معادل ۳۴۳۴ ریال به ازای هر سهم دست یافت، در حالی که سود هر سهم در سال مالی ۹۹، برابر با ۵۲۵۵ ریال بوده است. فروش شرکت طی این دوره با ۵۳٪ افزایش نسبت به سال ۱۳۹۹، به ۲۳۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است و حاشیه سود ناخالص شرکت نیز از ۲۰ درصد در سال ۹۹ به ۱۸ درصد در سال ۱۴۰۰ رسید.✅ افق در زمستان ۱۴۰۰ سود خالص ۷۰۷ ریالی به ازای هر سهم به دست آورد. سود شرکت در سه فصل قبل به ترتیب برابر با ۶۳۹، ۹۹۹ و ۱۰۸۸ ریال به ازای هر سهم بوده است.✅ فروش شرکت در زمستان با ۳۰ درصد افزایش نسبت به پاییز، برابر با ۷۱۸۰ میلیارد تومان گزارش شده است. فروش فصول بهار تا پاییز شرکت به ترتیب ۴۸۳۰، ۶۱۴۰ و ۵۵۵۰ میلیارد تومان بود. حاشیه سود ناخالص در بهار تا پاییز حدود ۱۸٪ بود و در زمستان به ۲۰٪ رسید.📈 آخرین قیمت سهم ۵ هزار تومان بوده و در سه ماه اخیر ۱۹٪ رشد تجربه کرده است ...

انتهای خبر

0
0