آواتحلیل
1401/06/01
09:38
#گزارش_بورس_کالا 1401.05.30 🔺 روز یکشنبه در بورس کالا شاهد عرضه 883 هزار تن سیمان تیپ 2 شامل 503 هزار تن سیمان فله با قیمت پایه 6675 و 380 هزار ت...

#گزارش_بورس_کالا ۱۴۰۱.۰۵.۳۰🔺 روز یکشنبه در بورس کالا شاهد عرضه ۸۸۳ هزار تن سیمان تیپ ۲ شامل ۵۰۳ هزار تن سیمان فله با قیمت پایه ۶۶۷۵ و ۳۸۰ هزار تن سیمان پاکتی با قیمت پایه ۶۷۵۸ بودیم. میزان عرضه هفته گذشته ۹۵۷ هزار تن بوده است و قیمت پایه سیمان فله و پاکتی هفته گذشته به ترتیب ۶۸۷۲ و ۶۸۲۲ بوده است. حجم عرضه هفته گذشته ۹۶۱ هزار تن بود.🔺 ۴۶۳ هزار تن سیمان تیپ ۲ شامل ۲۴۱ هزار تن سیمان فله با قیمت پایانی ۶۷۲۲ و ۲۲۶ هزار تن سیمان پاکتی با قیمت پایانی ۷۱۰۷ معامله شد. میزان معامله هفته گذشته ۴۴۳ هزار تن و قیمت پایانی فله و پاکتی هفته گذشته به ترتیب ۶۹۱۷ و ۷۱۰۷ بوده است. حجم معامله هفته گذشته ۵۰۳ هزار تن بود.🔺از بین عرضه های امروز سصوفی و سفانو بیشترین رقابت را داشتند.انتهای خبر

0
0